För att sand inte bara är sand…

Garnet är ett mineraliskt skär- och blästermedel baserat på den naturligt förekommande mineralen Almandit. Produkten är kännetecknad av stor hårdhet och hög specifik vikt. På grund av sin hårdhet och kubiska kornform är det idealiskt som abrasiv till vattenskärning  och som blästermedel. Garnet är fri från metaller och innehåller inte upplösliga eller dammande beståndsdelar.

Lönsam återvinning

SuperCut är tvättad garnet sand, där skärförmågan förbättrats genom återanvändning. Köper du SuperCut hos oss, tar vi den använda sanden i retur och återvinner den. Omfattande tester har visat, att bra tillverkad retursand har en betydligt bättre skärförmåga än jungfrusand, och det blir därmed tal om en ”upp-hottning” av produkten. Utöver det skapas ett slutet kretslopp, där spill av begränsade naturtillgångar och kostnader till deponi undviks.
  • 1. Vi levererar ny Garnet
  • 2. Vi tar emot den använda skärsanden
  • 3. Vi tvättar och återanvänder den använda skärsanden
  • 4. Kvalitetskontroll – vi tillsätter ny Garnet

Högre effektivitet
kan ses på sista raden

Den återvunna garnet sanden  är kvalitetsmässigt något av det bästa på marknaden, och tester har visat, att det genomsnittligt kan skäras 13% snabbare samtidig med att det används 11% mindre sand. Det betyder alltså ökad produktivitet och lägre produktionskostnader i din vattenskärnings process. En effektivitetsökning på 13% motsvarar till att tillföra ca. 32 arbetsdagar på ett år.

Beställ en test
Är du intresserad av en demonstration av SuperCut, kan du beställa en test genom att kontakta oss. Vi sänder gärna en säljare och en tekniker, som testar SuperCut på din egen maskin, helt utan förpliktelser.

Om du vill veta mer om våra produkter, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss