Hög produktivitet!

Garnet Greenlines Garnet ger en snabb avverkning, upp till det dubbla antalet m2/timme jämfört med konventionella sand- och slaggprodukter. Garnet Greenlines Garnet ger en garanti för att ytan träffas av ett stort antal aktiva partiklar, resulterande i låg förbrukning per kg/m2, vanligtvis en 1/3 av sand- och slaggprodukter. Blästersandens höga densitet begränsar spridningen av materialet. Dess låga förbrukning ger starkt reducerade avfallsvolymer. Blästersanden Garnet ger en jämn ytprofil på 50-75 microns. Kornstorlekens sammansättning ger en hög reningseffekt och penetrerar väl in i rost- och kavitationsgropar. Blästersanden Garnet har en märkbart låg dammnivå p.g.a. dess höga densitet 2,4. Återvinningsbart Garnet är återvinningsbart 3-8 gånger beroende på applikation.

Garnet blästermedel – en ren naturprodukt!

GreenlineGarnet är en naturlig produkt av mineralen almandit, som är fri från giftiga  tungmetaller och kvarts. Mineralets extrema hårdhet ökar avverkningen väsentligt  – du kan blästra upp till dubbelt så många kvadratmeter i timmen. Hög densitet begränsar spridningen av materialet och ger mycket lite damm. Då kornen är fullständigt giftfria skapar det en mycket bättre arbetsmiljö. GreenlineGarnet kan återanvändas 3-8 gånger. Detta ger dig stora ekonomiska fördelar.

Kemiskt innehåll (typiskt)
SIO2 36%
AI2O3 20%
FeO 30%
Fe2O3 2%
TiO2 1%
MnO 1%
CaO 2%
MgO 6%
Fysiska egenskaper (typiskt)
Specifik vikt ca. 4,1 g/cm3
Litervikt ca. 2,4 kg/l
Hårdhet (mohs) 7,5-8,0
Kornform skarp kantet
Kornstorlekar
Mesh 12/24 0,80-1,0 mm
Mesh 20/40 0,30-1,00 mm
Mesh 30/60 0,20-0,60 mm
Mesh 80 0,15-0,3 mm
Mesh 120 0,09-0,25 mm
Emballage
25 kg papperssäckar i big bags á 1000 kg
1000 kg big bags

Om du vill veta mer om våra produkter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss